ما که هستیم

تیم کیابی ها متشکل از چندین نفر با مدیریت محمد خراسانی آماده خدمت رسانی به کاربران می باشد.

جمع آوری اطلاعات کاربران

تمامی اطلاعاتی که در فرم های نظرات و یا فرم های ارتباط باما وارد می کنید به صورت کامل توسط ما ذخیره می شود تا اطلاع رسانی های بعدی از طریق این اطلاعات انجام شود. این اطلاعات وارد شده تحت هیچ شرایطی در اختیار شخص ثالثی قرار داده نخواهد شد.

امنیت کاربران

کلیه فرایندها و درخواست ها در وبسایت کمیابی ها بر بستر پروتکل https صورت می گیرد و انتقال اطلاعات به شکل کاملا امن انجام می گردد و امکان هیچ نوع شنودی در حین انتقالات وجود ندارد.

 

ممکن است در آینده سیاست های مجموعه تغییر کند که از همین صفحه قابل مشاهده است.