سوال خود را در جای درست بپرسیم

سوالات مربوط به هر آموزش را در همان قسمت بپرسید. از پرسیدن سوالاتی که ربطی به موضوع ندارند خودداری فرمایید. قسمت نظرات برای به اشتراک گذاری تجربه ها و مشکلات مربوط به آن آموزش می باشد.

تجربه شخصی

دیدگاه هایی که شما در قسمت های مختلف کمیابی ها ارسال می کنید می تواند تجربه شخصی شما در برابر استفاده از آن آموزش باشد. اشتراک گذاری این گونه تجربه ها باعث راهنمایی هرچه بهتر سایر کاربران می شود.

از برخورد شدید لفظی خودداری فرمایید

همان گونه که تعریف از کمیابی ها نیازی نیست بر خورد شدید لفظی نیز، نیاز نیست. تنها هدف کمیابی ها توسعه آموزش طراحی وب به زبان هرچه ساده تر و فارسی می باشد.

تکرار ممنوع!

اگر در قسمتی از آموزش با مشکلاتی برخورد کردید که پاسخ آن را در آموزش نیافتید، قبل از مطرح کردن پرسش خود، ابتدا دیدگاه دیگر دوستان را مطالعه کنید. شاید مشکل شما با دیگران مشترک بوده و به آن قبلا پاسخ داده شده باشد.

سوال از منابع دیگر ممنوع!

از پرسش سوال درباره ی آموزش دیگران در کمیابی ها به شدت خودداری نمایید.

وجود لینک در دیدگاه شما

چنانچه لینک هایی که در دیدگاه شما وجود دارد از وبسایت کمیابی ها باشند، مشکلی ندارد، در غیر این صورت دیدگاه شما بعد از حذف لینک تایید می شود.

قوانین کشور

دوری کردن از موضوعاتی که حساسیت دینی و سیاسی دارند. از آن جایی که کمیابی ها یک محیط آموزشی است. این گونه پرسش ها تحت هیچ شرایطی تایید نخواهد شد.

رعایت نکردن این موارد هنگام ارسال دیدگاه موجب بی پاسخ ماندن دیدگاه شما و حتی تایید نشدن دیدگاه شما می گردد.

 

اگر سیاست کمیابی ها درباره قوانین بخش دیدگاه تغییر کند، از همین صفحه به کاربران اطلاع داده می شود.